Over Organische en hybride zonnecellen

Organische en hybride zonnecellen

Avondlezing door prof.dr.ir. R.A.J. Janssen georganiseerd door de Chemische Kring Midden Nederland. 

Samenvatting
De conversie van zonlicht in elektrische energie met behulp van organische moleculaire halfgeleiders heeft analogieën met de natuurlijke fotosynthese, maar geeft een aanzienlijk hoger rendement en vormt daarmee een mogelijke bron van energie voor de toekomst. De recente toename van het rendement van organische zonnecellen tot 13% is mogelijk geworden door het ontwerpen van nieuwe moleculaire materialen. Deze cellen benutten een aanzienlijk deel van het zonlichtspectrum en kunnen zonlicht met minder energieverlies omzetten in elektriciteit. Met hybride materialen zijn zelfs rendementen boven 20% mogelijk geworden.

De lezing geeft een inzicht in de werking van deze nieuwe typen zonnecellen en een indruk van de uitdagingen die er liggen voor de toekomst. Zo is een verdere toename van het rendement mogelijk door het stapelen van cellen die, ieder afzonderlijk, verschillende spectrale delen van zonlicht efficiënt omzetten.

Curriculum Vitae
René Janssen is hoogleraar Moleculaire Materialen en Nanosystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), werkzaam in de faculteiten Technische Natuurkunde en Scheikundige Technologie.

Hij promoveerde in 1987 aan de TU/e op het gebied van elektronenspinresonantie en kwantumchemische berekeningen aan organische radicalen In 1993 en 1994 werkte hij in de groep van Alan Heeger (Nobellaureaat in 2000) aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara aan de foto-fysische eigenschappen van polymere halfgeleiders.

Zijn onderzoek is gericht op de elektro-optische eigenschappen moleculaire, polymere en hybride halfgeleiders. Het ontwerp en de synthese van nieuwe materialen wordt gecombineerd met optische spectroscopie, elektrochemie, en morfologische karakterisering en met het maken, bestuderen, en modelleren van functionele toepassingen. Voor zijn werk ontving hij in 2010 de KIVI Speurwerkprijs en in 2015 de NWO Spinozapremie.

Hij is editor van het wetenschappelijke tijdschrift Organic Electronics.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemdorpjwj@hotmail.com