Over Planten, een nieuwe inspiratiebron voor technologie

Planten, een nieuwe inspiratiebron voor technologie

Avondlezing door dr. Bob Ursem georganiseerd door de Chemische Kring Midden Nederland.

Samenvatting
In de Botanische Tuin van de TU Delft groeien 8000 planten nuttig voor mens en industrie. Daar waar vroeger bij de oprichting van de tuin in 1917 o.a. latex, gom, hars en houtvezels uit tropisch Indonesië belangrijk waren voor nieuwe technologische toepassingen is dat thans verschoven naar meer hedendaagse wetenschappelijke innovaties.  

Daardoor is de Botanische Tuin recentelijk bekend geworden door een reeks van nieuwe technologische vindingen welke in de voordracht behandeld zullen worden, zoals een ultra fijnstof reductie systeem; macro zeewieren voor nieuwe energie, proteïne en fosfaatrijke mest; een biologisch UV filter waarin fenolische metaalverbindingen aangeslagen en ontkoppeld worden door invangen van UV straling, waarna de restenergie via fluorescentie als blauw licht wordt uitgezonden met een beschermende werking als resultaat; nieuwe kristal gestuurde bewegingssystemen; elektrisch melken van secondaire metaboliet plantenstoffen voor de winning van taxanen, rozemarijnzuur en carvacrol en het monitoren van de verdamping van planten met elektriciteit in het European Space Agency programma. Alle nieuwe technologieën zijn gebaseerd op de interdisciplinaire interactie van chemie, natuurkunde en biologie. De reductie van ultra fijnstof is een vinding waarop een dissertatie in technische natuurkunde binnenkort wordt verdedigd en zal volgens spreker DE oplossing zijn voor het wereldwijde probleem van extreme klimaat shifts.   

De Botanische Tuin van de TU Delft is intussen een internationaal toonaangevend centrum geworden voor nieuwe groene technologie. In navolging van dit Delftse model is de universitaire Botanische Tuin van Melbourne in 2011 omgevormd tot technische tuin en instituut. Universiteit Utrecht start per 1 september een door de spreker opgezette nieuwe bachelor en master opleiding “BIO INSPIRED INNOVATION”.  

De lezing is bedoeld als informatief verhaal over deze boeiende ontwikkelingen. Planten zijn technologisch uitdagend en leveren een reeks van nieuwe wetenschap, innovaties en ondernemingen op!

Curriculum vitae
dr. W.N.J. Ursem (Bob) is gehuwd, 58 jaar en woonachtig in Amsterdam. Hij heeft chemie, biologie en natuurkunde in Utrecht gestudeerd. Zijn specialisaties zijn anorganische chemie: kristallen en procestechnologie van zinkertsen (sphalariet, zinkblende), tropische ecologie: tropische systematiek en houtanatomie (anomalieën in hout van lianen) en veranderlijke stromen in gebogen metalen. Dr. Bob Ursum is gepromoveerd op ultra fijnstof reductie en impact (technische natuurkunde TU Delft). 

Verder heeft hij diverse bestuurlijke functies bekleed in natuurbescherming. O.a. 26 jaar Wereld Natuur Fonds Nederland, 8 jaar natuurhistorisch secretaris Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Utrecht en diverse verschillende bestuursfuncties Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.  

Binnen de sportwereld is hij 8 jaar voorzitter Koninklijke Nederlandse Alpen Vereniging, Utrecht.  Hij heeft diverse expedities ondernomen, meerdere onderzoektochten in de Noordpool (walvissenstudie vanuit Newfoundland, Canada). 1 jaar onderzoek gedaan in ongestoord tropisch regenwoud in Guyana en beklimming van de Pumo Ri (7145 meter) in alpiene stijl in Nepal.  

Bob is universitair docent geweest bij UU (tropische systematiek, Nederlandse flora en landschap), Georgetown, Guyana (tropische plantkunde en ecologie), UvA (economische plantkunde, tropische ecologie) en thans TU Delft (natuurkunde van het dagelijks leven –Technische Natuurkunde, materiaalkunde –Lucht en Ruimtevaart en Industrieel Ontwerpen, landschaparchitectuur – Bouwkunde) en Trinity College Dublin (light and sustainability). Thans voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen, Lid van de wetenschappelijk raad van NLGreenlabel en wetenschappelijk directeur sectie Botanische Tuin, afdeling Biotechnologie, faculteit Technische Natuurwetenschappen, TU Delft. 

Hij heeft 22 patenten, waarvan 8 wereldwijd en heeft de volgende prijzen gewonnen: o.a. New Venture prijs op Bio UV filter en World Economic Forum hoogste innovatieprijs op LED technologie voor planten, Laureaat Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen op nieuw intra-kristallijn beweging systeem (2011), DEMO Innovation Award Ultra Fijn Stof Reductie Systeem (2011), Made in Holland Award op de Hannover Messe van VNO/NCW Benelux voor elektrostatische secondaire metabolieten extractie uit planten (2014).  

Dr. Ursum is een ervaren spreker en heeft met veel enthousiasme al vaker lezingen en presentaties gehouden over dit onderwerp, o.a. bij een tweetal andere Kringen, Studium Generale Delft, Museon den Haag en bij diverse wetenschappelijke congressen. Ook heeft hij een aantal radio interviews gehad en in diverse dagbladen geschreven.

Klik hieronder voor:
Artikel: Atmospheric and Climate Sciences, 2016, 6, 51-76 (PDF, 7 MB)
Lezing: Deel 1 (PDF, 14 MB)
Lezing: Deel 2 (PDF, 12 MB)

Introducé(e)s zijn van harte welkom.
Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemdorpjwj@hotmail.com