Over Lab on a chip – Nanotech voor de gezondheidszorg

Lab on a chip – Nanotech voor de gezondheidszorg

Avondlezing door dr.ir. M. Odijk georganiseerd door de Chemische Kring Midden Nederland.

Samenvatting
Nieuwe en nanofabrikagetechnieken hebben het mogelijk gemaakt om nanodeeltjes en nanostructuren uiterst pecies te fabriceren. Daarnaast is een groot aantal technieken ontwikkeld om vloeistof en deeltjes transport op zeer kleine schaal nauwkeurig te manipuleren.
Na een korte introductie van de begrippen “Nanomedicine” en “Lab-on-Chip” (LOC) zal worden ingegaan op verschillende toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe technologieën in de gezondheidszorg. Nanodeeltjes zijn bv. van groot belang bij imaging en targeted drug delivery. Met behulp van micro- en nanokanaaltjes kunnen medische devices worden gebouwd voor bijvoorbeeld de monitoring van medicijnen of biomarkers in bloed, zoals in het voorbeeld van de lithium chip voor thuismeting door manisch-depressieve patiënten.
Daarnaast zal een vruchtbaarheidschip worden gepresenteerd die de concentratie van zaadcellen in zaadvloeistof kan bepalen, terwijl ook een nieuw concept voor het detecteren van DNA mbv nanodraadjes zal worden gedemonstreerd. Dit laatste onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een nanopil, die voor de vroegdetectie van darmkanker kan worden gebruikt.
Tenslotte wordt vooruit gekeken naar toekomstmogelijkheden die nanotechnologie en Lab on a Chip kunnen bieden bij keuze van juiste medicijn (personalized medicine), de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en het testen van de giftigheid van nanodeeltjes.

Curriculum vitae
Mathieu Odijk studied Electrical engineering at the University of Twente and obtained his M.Sc. in 2007, followed by his Ph.D. on the design of electrochemical microreactors for applications in drug screening and proteomics in 2011. After two postdocs at the University of Twente and at MIT, he continued his career at the University of Twente as an assistant professor and since 2017 as an associate professor.

He is leading the research theme "Micro- and nanodevices for Chemical Analysis" as a part of the BIOS Lab-on-Chip group. Common denominator in his research is the application of microfluidics and microfabrication for use in the field of analytical chemistry. He has a specific interest in electrochemistry, mass spectrometry and optical detection. His aim is to explore new possibilities and unexplored directions offered by the advantages of micro and nanofabrication.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemdorpjwj@hotmail.com