Over Zuiverheid in een onzuivere wereld. Ernst Cohens ‘algemene chemie’ in een metastabiele maatschappij

Zuiverheid in een onzuivere wereld. Ernst Cohens ‘algemene chemie’ in een metastabiele maatschappij

Avondlezing door drs. J. Smit georganiseerd door de Chemische Kring Midden Nederland i.s.m. de Chemie Historische Groep.

Deze bijeenkomst wordt voorafgegaan door de Algemene Leden Vergadering
(aanvang 19:00 uur).

Samenvatting
Fysisch chemicus Ernst Cohen groeit aan het begin van de twintigste eeuw uit tot de ‘primus inter pares’ in scheikundig Nederland. De belangrijkste leerling van J.H. van ’t Hoff vernoemt zijn moderne laboratorium in Utrecht naar zijn leermeester, is de eerste voorzitter van de Nederlandse Chemische Vereniging (NCV) en verkrijgt internationale faam met zijn onderzoek naar de metastabiliteit van metalen. Cohen stelde het belang van ‘zuivere’ wetenschap boven alles. Geenszins betekende dit dat hij zijn lab nooit verliet. In deze lezing komen daarom in het bijzonder alle interacties aan bod die Ernst Cohen in zijn academische carrière aanging met actoren buiten zijn directe werkveld.

Tussen 1890 en 1930 ging hij discussies, kennisuitwisselingen en samenwerkingen aan met verschillende vertegenwoordigers van de ‘onzuivere wereld’ buiten zijn lab. Van middelbare scholen en scheepvaart tot aan ingenieurs, humanisten en diamantfabrikanten: het trekken van de grens tussen Cohen’s zuivere wetenschap en de onzuivere praktijk stond altijd centraal. Dit alles speelde zich af in een rap moderniserend en polariserend Europa wat in de Eerste Wereldoorlog tot een dramatisch dieptepunt kwam. De ontwikkeling in Cohen’s buiten-academische activiteiten moet daarom in deze ‘metastabiele’ samenleving geplaatst worden om ze beter te kunnen begrijpen.

Jorrit Smit is promovendus geschiedenis en filosofie van de wetenschap bij het Instituut voor Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. In zijn proefschrift onderzoekt hij de herkomst en implicaties van het begrip valorisatie, zowel filosofisch als historisch in naoorlogs Europa. Eerder studeerde hij fysische scheikunde (UvA), filosofie (KULeuven) en wetenschapsgeschiedenis (UU, UCLA). In 2015 voltooide hij zijn master in de wetenschapsgeschiedenis cum laude met een scriptie over de positionering van Ernst Cohen en de fysische chemie vis à vis het maatschappelijk veld in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw.

Hij publiceerde in Studium (2014) over Cohen’s internationale activiteiten, en over de hedendaagse ervaringen met valorisatiebeleid in Science and Public Policy (2015). Daarnaast is hij (bijdragend) redacteur bij het wetenschapsgeschiedenisblog Shells and Pebbles en het online opinietijdschrift DeFusie.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.
Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemdorpjwj@hotmail.com